Język polski:  Język angielski:  Język niemiecki:  Matematyka:
Elżbieta Drozd
Bożena Krzyżak
Małgorzata Kłusek
Agnieszka Żeromska-Sroka
Katarzyna Babiarz
Jolanta Biały
Barbara Kijak-Mazurek
Magdalena Leśniak
Beata Siepietowska
Barbara Wojdyła
Iwona Bartoszewicz
Marzena Ochwat
Ignacy Wojdyła
 Stefan Juryś
Violetta Puchała
Jacek Siry
Magdalena Skiba

 Fizyka: Biologia  Chemia: Geografia
 Wacław Błasik  Marta Bochnia-Krajewska
Katarzyna Gardzina
Andrzej Krajewski
 Barbara Jaworska
Wioletta Telma-Goryczka
 Anna Wasilewska

Historia: Historia i społeczeństwo: WOS Informatyka
Małgorzata Grotkowska-Uliasz
Magdalena Pabjan
Magdalena Pabjan

Roman Lorens
Małgorzata Grotkowska-Uliasz

Krystian Ciejka
Andrzej Krajewski

 Podstawy przedsiębiorczości: Edukacja dla bezpieczeństwa Filozofia  Pedagog szkolny:
Wacław Błasik
Agnieszka Żeromska-Sroka
Małgorzata Grotkowska-Uliasz  Roman Lorens  Monika Zięba

Wychowanie fizyczne Religia  wdżr:  Biblioteka:
 Radosław Krajciewicz
Jacek Książek
Piotr Samborski
Anna Zoła
 ks. Zbigniew Kraska
ks. Wojciech Niemiec
 Marta Bochnia-Krajewska
Maria Smoleń
 Barbara Zając