Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022

3.

Koniec I semestru roku szkolnego 2022/23

14 stycznia 2023

4.

Ferie zimowe

16 stycznia – 29 stycznia 2023

5.

Rekolekcje wielkopostne

20-22 marca 2023

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023

7.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

28 kwietnia 2023

8.

Egzamin maturalny:

Od 4 maja do 22 maja 2023

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023

10.

Ferie letnie: 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023

 

Plan pracy 2LO w Jaśle w roku szkolnym 2022/2023