W roku szkolnym 2022/2023  spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w następujących terminach:

1.

 15 września 2022

2.

 17 listopada 2022

3.

 12 stycznia 2023

4.

 23 marca 2023

5.

 13 kwietnia 2023

6.

 7 czerwca 2023