Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Oferta edukacyjna II LO w Jaśle

Rok szkolny 2024/2025

Czteroletnie liceum ogólnokształcące – dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Klasa 1A1 – profil językowo – prawniczy  (14 osób)

Przedmioty rozszerzone: j.polski, j.angielskiwiedza o społeczeństwie
Języki obce: j.angielski/ j.hiszpański

Profil ten przygotowuje do studiów prawniczych, dziennikarskich, pedagogicznych, lingwistycznych, filologii obcych i na inne kierunki humanistyczne: socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, historia sztuki, filozofia i etyka.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, wos

Klasa 1A2– profil językowo - biologiczny  (14 osób)

Przedmioty rozszerzone: j.polski, j.angielski, biologia
Języki obce: j.angielski/ j.hiszpański

Profil ten przygotowuje do studiów psychologicznych, lingwistycznych, filologii obcych, a także różnego typu kierunków związanych z biologią (m. in. fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia, rolnictwo, zootechnika, leśnictwo, ochrona środowiska).

 Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski,  matematyka, j. angielski, biologia


Klasa 1B –  profil medyczny

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Języki obce: j.angielski/ j.niemiecki

Profil ten przygotowuje do studiów medycznych, politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, fizjoterapia, rehabilitacja, chemia, biochemia, biotechnologia, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, dietetyka, weterynaria, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, kosmetologia.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, biologia


 

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl