Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Historia szkoły

sztandar

INFORMACJE

Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 9.IX.1953r. zostało utworzone trzyletnie Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jaśle. Szkoła przechodziła różne koleje losu, zmieniając nazwę (Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli od 1954r., Studium Wychowania Przedszkolnego od 1973r. Studium Nauczycielskie od 1984r.), zachowując jednocześnie profil kształcenia. W 1992r Kurator Oświaty w Krośnie dokonał reorganizacji Studium Nauczycielskiego, powołując II Liceum Ogólnokształcące. Początkowo liczyło jedynie dwa oddziały o profilu podstawowym. W roku szkolnym 2004/05 nasza szkoła liczy 541 uczniów.


HISTORIA

W 1953 - 1959 latach nauka odbywała się kolejno w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 w Jaśle. Już od roku 1953 podjęto starania o własny budynek szkolny i przedszkole ćwiczeń. Starania te, pomimo wielu przeszkód i trudności, przyniosły oczekiwane rezultaty. W styczniu 1959 r. PLWP otrzymało nowy budynek szkolny przy ulicy Dzierżyńskiego 26. Zarządzeniem Ministra Oświaty od 1 wrzenia 1957 roku nauka w Liceum została przedłużona do lat pięciu. Od 1 wrzenia 1959 roku Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jaśle było jedyną tego typu szkołą w województwie rzeszowskim. Gromadziło więc młodzież rekrutującą się z Rzeszowa, Przemyśla, Leska, Ustrzyk, Gorlic. W 1973 roku uzyskało status Szkoły Policealnej. Dotychczasowe LWPW przekształcone zostało w sześcioletnie Studium Wychowania Przedszkolnego. W roku szkolnym 1974/75 utworzono Wydział Pomaturalny dla absolwentek liceów ogólnokształcących oraz Wydział Zaoczny dla pracujących nauczycielek, nie posiadających pełnych kwalifikacji. Z dniem 1 wrzenia 1984 roku SWP zostało przekształcone w Studium Nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne. Szkoła zdobywała coraz większą popularność i ciągle się rozwijała. W roku 1989/90 posiadała 16 oddziałów, w tym 2 oddziały zamiejscowe w Sanoku. Uczennice tej Szkoły na przestrzeni czterdziestu lat jej funkcjonowania, aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym miasta. Szczególnym uznaniem cieszył się chór szkolny reprezentujacy wysoki poziom muzyczny.  Szkoła wyróżniała się zawsze dobrą pracą organizacji młodzieżowych, a szczególnie harcerstwa. W kronice szkolnej odnotowane sa liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, a także w zawodach sportowych. Absolwentki tej Szkoły cieszą się w swoich środowiskach opinią bardzo dobrze przygotowanych do zawodu. W wyniku reformy systemu kształcenia nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w 1991 roku decyzję o rozwiązaniu Studiów Nauczycielskich na terenie całej Polski. W czerwcu 1994 roku ostatnie absolwentki SN w Jaśle opuściły mury Szkoły, która, po 41 latach funkcjonowania, zakończyła swoją działalność. Szkołą kierowało czterech dyrektorów : mgr Jadwiga Mika w latach 1953 1968, mgr Wanda Wajler w latach 1968 1982, dr Maria Koś w latach 1982-1990 i od 1990 roku dr Jan Wygonik, któremu przypadła w udziale jej likwidacja. W roku 1992 w miejsce dotychczasowego Studium Nauczycielskiego powołano, Zarządzeniem nr 12 Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie, II Liceum Ogólnokształcące. Początkowo liczyło jedynie dwa oddziały o profilu podstawowym. Ze względu na wzrastającą liczbę absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych nauką w II Liceum Ogólnokształcącym, w roku szkolnym 1993/94 utworzono 5 oddziałów klasy pierwszej w tym jeden oddział z rozszerzonym językiem niemieckim i jeden z rozszerzonym językiem angielskim. W roku szkolnym 1998/99 II Liceum Ogólnokształcące liczyło już 20 oddziałów i uczęszczało do niego 670 uczniów, uczących się w następujących klasach profilowanych : humanistycznej, lingwistycznej, biologiczno-chemicznej i matematyczno informatycznej.

Statut szkoły

Zobacz Kontakt

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl