Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J. Modrzejewskiego

 Stefan Juryś

 

 

Zastępca Dyrektora II LO

 Andrzej Krajewski