Uczniowie klasy maturalnej w listopadzie, a uczniowie klas młodszych w grudniu 2020 roku mieli możliwość uczestniczenia w XVIII Powiatowym Konkursie Ekologiczno-Chemicznym. Zadania wymagały rzetelnego opanowania wiadomości i biegłości w rozwiązywaniu problemów, jednak uczestnicy z naszego liceum podołali im, osiągając wysokie i bardzo zadowalające wyniki. Mogli zbadać stan swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauk chemicznych i dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Z pewnością nadal będą pogłębiać znajomość tych tematów oraz podwyższać sobie poprzeczkę, gdyż przekonali się, że nawet w aktualnych - dosyć trudnych warunkach - trening czyni mistrza.
Laureaci oprócz dyplomów otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy osiągniętych sukcesów, a szczególnie laureatkom: Izabeli Zalewskiej (kl. 3B) i Katarzynie Rączce (kl. 2GE).