Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

W dniu 10.12.2020 r. odbył się VI Internetowy Konkurs Wiedzy „Ptak mój przyjaciel” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle przy wsparciu Starostwa Powiatowego.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach i polegał na rozwiązaniu testu obejmującego wiedzę ornitologiczno-przyrodniczo-turystyczną. W tym roku konkurs był bardzo trudny, szczególnie dla szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie gratulujemy uczniom naszej szkoły, którzy uzyskali następujące wyniki:

II miejsce Weronika Klimek – 2GE

III miejsce Kinga Biernacka – 2PB

Wyróżnienia:

Weronika Lubaś (2PB), Dominika Podraza (2PB), Patrycja Zoła (1A)

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo