0210 października 2020 roku, mieliśmy zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w  Gali XXX-lecia Caritas zatytułowanej „Caritas – inspirowani miłością”, przeprowadzonej on-line z użyciem  platformy internetowej Microsoft Teams. W przedsięwzięciu wzięły udział oddziały Caritas z całej Polski.

Dowiedzieliśmy się o istocie wolontariatu, którą jest to, że działamy  wspólnie tu i teraz, dając świadectwo nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie poprzez zaangażowanie w działania na rzecz drugiego człowieka.

Po oficjalnych powitaniach odbyły się spotkania w mniejszych grupach – w wirtualnych pokojach, gdzie mieliśmy za zadanie np. wykreować własny herb  przedstawiający wartości, którymi kierują się wolontariusze naszego Szkolnego Koła Caritas. W dalszej części spotkania mieliśmy za zadanie, na  podstawie wybranego przez nas zdjęcia, opisać czym dla nas jest  wolontariat. Poznaliśmy również nowe pomysły na dalsze działania w dobie pandemii, a na koniec spotkania zapisaliśmy na drzewie życzeń życzenia, które składamy sobie, jak i całemu światu.

Po przerwie pełnej muzyki wzięliśmy udział w webinarium podczas którego, w naszej grupie, analizowana była Księga Tobiasza i poznaliśmy zasadę trzech R (rodzina, rozwój, radość).
Na zakończenie obejrzeliśmy film pt. „Nakręceni Pomaganiem”, który  zachęcił nas do dalszego pomagania.
Pomimo, że każdy z nas był oddzielnie poczuliśmy istotę wspólnoty jaką  jest Caritas, nabraliśmy sił i zebraliśmy nowe pomysły na dalsze działanie. Z pewnością to spotkanie pozostanie nam na długo w pamięci, cieszymy się że mogliśmy być jego częścią.

10